zondag 29 mei 2016

OVERAL COMPLOT

Na het onderwijs wil nu ook het korfbal af van de zesjescultuur. Aangezien korfbal een gemengde sport is, waaraan zowel mannen als vrouwen deelnemen, zouden bondsbonzen van de Nevobo graag zien dat het draaien van zesjes voorafgaand aan het mikken van de bal op de korf zou worden ingeruild door standjes negenenzestig, na afloop van de wedstrijd in de kleedkamers. Het argument dat bestuurders van de Nevobo, de Nederlandse volleybalbond, niet zo veel met korfbal te maken hebben, wordt eenvoudig terzijde geschoven. 'Korfbal, volleybal, basketbal. Het maakt niet uit,' aldus een woordvoerder. 'We zijn allemaal geperverteerde handsmakers, die nu eenmaal nergens met hun handen vanaf kunnen blijven. Uit didactisch oogpunt is het dus waarschijnlijk alleen maar verstandig de korfballers en -sters zich meer op het orale dan manuele element binnen de sport te laten concentreren. De zesjescultuur zouden wij dus graag vervangen zien, door de negenenzestigjescultuur. Dat wij als Nevobo eigenlijk helemaal niets met het korfbal te maken hebben, wil nog niet zeggen dat wij onze inzichten niet te berde zouden mogen brengen. Alles ter meerdere eer en glorie van de sport in zo breed mogelijke zin. Pas als het gaat om potjes halma houden wij als Nevobo ons op de vlakte.' 

Op de vraag of de geruchten over de vermeende complete verloedering van het halma door matchfixing oorzaak zijn van het zich gedeisd houden, gaf de Nevobo-woordvoerder geen commentaar. Wel vertelde hij die ochtend wakker te zijn geworden naast een afgesneden paardenhoofd, terwijl zijn vrouw in geen velden of wegen te bekennen was, hetgeen erop zou kunnen wijzen dat maffiose organisaties hun tentakels hebben uitgeslagen richting korf- en/of volleybalsport. Bij de basketbalbond was sowieso niemand voor commentaar bereikbaar, zo meldde de woordvoerder van die bond off the record. Hij drong er bij de verslaggever op aan de Engelse omschrijving off the record te handhaven, daar basketbal oorspronkelijk een uit de Verenigde Staten afkomstige sport is en het Engels in de VS nog immer als officiële voertaal geldt. De basketbalbondwoordvoerder gaf - nog steeds off the record - toe dat de Amerikaanse geheime diensten inmiddels onderzoek doen naar vermeende betrokkenheid bij 9/11 van de Nederlandse korfbalclub Allen Weerbaar, aangezien die verenigingsnaam nogal wat weg heeft van Allah Akbar. Op de vraag of er afbeeldingen mogen worden gemaakt van in de korfbalcompetitie van de Negev-woestijn gedraaide zesjes moest hij het antwoord schuldig blijven. Hij volstond met het commentaar: 'Alleen de zandkorrels weten het.'