zondag 21 juli 2024

TROSTOMAAT - EVOLUTIEHIAAT

Na 300 dagen tot zijn tevredenheid in de koelkast te hebben vertoefd – Vertoefd? Dat mocht u van hem gerust 'verpoosd' noemen. Hij had het er reuze naar zijn zin gehad. – kwam de in het jaar 24 v. Chr. geconcipieerde trostomaat van Albert Heijn tot de conclusie dat hij het achterwaarts gerekende tijdsbestek in voorwaartse zin nog rustigjens en op zijn gemak moest kunnen volmaken. Inderdaad, dat zou bij leven en welzijn van de planeet Aarde dus minstens tot het jaar 4072 n. Chr. zijn.

Tijdens zijn bestaan op het ondermaanse had wetenschaps- en rariteitenjournalist Chriet Titulaer ooit overwogen een item in zijn televisieprogramma 'De Wondere Wereld' te wijden aan de bijzondere eigenschappen van de trostomaat van Albert Heijn. Er was echter een probleem opgedoken: bij zoveel wonderbaarlijks sloeg elke poging de inleidende tekst van zijn item uit te spreken om in een angstaanval. Hoezeer Chriet ook trachtte zich op zijn uitspraak van sinds jaar en dag te focussen, zijn typisch Limburgse accent en dictie veranderden in plat Rotterdams. Nu zult u wellicht geneigd zijn te zeggen: 'Wat zou dat? In tegenstelling tot in 'wellicht geneigd zijn te zeggen' bevindt zich in 'trostomaat' geen g of g-klank, dus zoveel verschilt het niet in de uitspraak. In dat geval rekent u buiten de waard. Waar de letter r uit trostomaat met Limburse dictie wordt uitgesproken, verandert de klank vanzelf in die van de letter g. Verlaat het woord 'trostomaat' de mond met Rotterdamse tongval, dan komt de letter r er al rollende uit tevoorschijn. De auditieve cultuurshock werd Chriet keer op keer te veel. Het voelde alsof zijn baard zich ineens direct onder zijn neus bevond en hij dus met een snor door het leven ging. Dat kon hij er niet ook nog eens bij hebben. Hij mocht als wetenschaps- en rariteitenjournalist doorgaans goed beslagen ten ijs komen en zelden op een fout te betrappen zijn, die baard was zijn esthetisch unique selling point. Zijn gelaat grimaste bij de gedachte aan de keiharde voet van de zendercoördinator tegen zijn zitvlak in het geval van snor in plaats van baard. De zendercoördinator zou bepaald niet kunnen lachen met het plotseling veranderde uiterlijk van de met stereotiep gelaat door het leven wandelende presentator. Als er aan dát imago zou worden getornd, kon hij net zo goed Albert Verlinde tot wetenschaps- en rariteitenfrontman bombarderen.

Bovenstaande anekdotiek is grotendeels fictief. Ik wilde er slechts symbolisch de overdreven lange levensduur van de trostomaat van Albert Heijn mee schetsen, maar raakte even afgeleid. De werkelijkheid van de trostomaat van Albert Heijn is minder rooskleurig, want op te delen in twee fases: a. nog onvoldoende gerijpt en dus te hard om te snijden zonder een mes schade toe te brengen; b. bedorven, cq. verrot. De trostomaat van Albert Heijn beschikt over de kwaliteit een reuzensprong te maken over de stadia: a. rijp en prima te eten; b. iets overrijp, maar nog steeds zeer goed eetbaar. Deze fases doet de trostomaat van Albert Heijn niet aan, hij slaat ze doodleuk over. Is dit een Westlands complot? Is er een wetenschappelijke verklaring voor? Wellicht had Chriet uitsluitsel kunnen geven. We zullen het nooit weten. Hij overleed na een aanmerkelijk kortere levensduur dan de fictieve trostomaat uit het begin van dit epistel. Over de kwestie of Titulaers overlijden is veroorzaakt door een shock na het vernemen van het gerucht dat Verlinde zijn baan zou overnemen en hij 'Shownieuws' zou moeten presenteren vermeldt Wikipedia niks. Nog niks.


 

dinsdag 2 juli 2024

USUAL SUSPECT


 

Water blijkt de opdrachtgever voor de aanslagen met explosieven op panden van Vlaardingse loodgieter te zijn.

Water kon het niet verkroppen dat de loodgieter telkens lekken in leidingen dichtte waar water zijns weegs wilde gaan. Water wilde de loodgieter een lesje leren. De rechter legde water geen gevangenisstraf op, maar verplicht verblijf in de Nieuwe Maas, het Scheur en de Nieuwe Waterweg. Doorstroming naar de Noordzee werd water ook toegestaan. Bij verder weg vloeien zou water onder internationale jurisprudentie vallen. De rechter voelde zich niet bevoegd daarover een uitspraak te doen.

Met het verzoek van waters advocaat het zijn cliënt toe te staan over Gods akker te loopen stemde de rechter in, met de nuancering dat de verdachte in die gevallen direct uit wolken afkomstig diende te zijn. 
Over loopen over Gods akker uit besproeiingsmaterieel volgt later uitspraak.

Op de vraag van de loodgieter waarom water opdrachten aan derden had verstrekt om over te gaan tot het veroorzaken van de schade en niet zelf tot actie was overgegaan, antwoordde waters raadsman dat explosieven en water een ongelukkige combinatie vormen, die het waarschuwend en afschrikwekkend effect van de aanslagen grotendeels teniet zou hebben gedaan.