zondag 21 juli 2024

TROSTOMAAT - EVOLUTIEHIAAT

Na 300 dagen tot zijn tevredenheid in de koelkast te hebben vertoefd – Vertoefd? Dat mocht u van hem gerust 'verpoosd' noemen. Hij had het er reuze naar zijn zin gehad. – kwam de in het jaar 24 v. Chr. geconcipieerde trostomaat van Albert Heijn tot de conclusie dat hij het achterwaarts gerekende tijdsbestek in voorwaartse zin nog rustigjens en op zijn gemak moest kunnen volmaken. Inderdaad, dat zou bij leven en welzijn van de planeet Aarde dus minstens tot het jaar 4072 n. Chr. zijn.

Tijdens zijn bestaan op het ondermaanse had wetenschaps- en rariteitenjournalist Chriet Titulaer ooit overwogen een item in zijn televisieprogramma 'De Wondere Wereld' te wijden aan de bijzondere eigenschappen van de trostomaat van Albert Heijn. Er was echter een probleem opgedoken: bij zoveel wonderbaarlijks sloeg elke poging de inleidende tekst van zijn item uit te spreken om in een angstaanval. Hoezeer Chriet ook trachtte zich op zijn uitspraak van sinds jaar en dag te focussen, zijn typisch Limburgse accent en dictie veranderden in plat Rotterdams. Nu zult u wellicht geneigd zijn te zeggen: 'Wat zou dat? In tegenstelling tot in 'wellicht geneigd zijn te zeggen' bevindt zich in 'trostomaat' geen g of g-klank, dus zoveel verschilt het niet in de uitspraak. In dat geval rekent u buiten de waard. Waar de letter r uit trostomaat met Limburse dictie wordt uitgesproken, verandert de klank vanzelf in die van de letter g. Verlaat het woord 'trostomaat' de mond met Rotterdamse tongval, dan komt de letter r er al rollende uit tevoorschijn. De auditieve cultuurshock werd Chriet keer op keer te veel. Het voelde alsof zijn baard zich ineens direct onder zijn neus bevond en hij dus met een snor door het leven ging. Dat kon hij er niet ook nog eens bij hebben. Hij mocht als wetenschaps- en rariteitenjournalist doorgaans goed beslagen ten ijs komen en zelden op een fout te betrappen zijn, die baard was zijn esthetisch unique selling point. Zijn gelaat grimaste bij de gedachte aan de keiharde voet van de zendercoördinator tegen zijn zitvlak in het geval van snor in plaats van baard. De zendercoördinator zou bepaald niet kunnen lachen met het plotseling veranderde uiterlijk van de met stereotiep gelaat door het leven wandelende presentator. Als er aan dát imago zou worden getornd, kon hij net zo goed Albert Verlinde tot wetenschaps- en rariteitenfrontman bombarderen.

Bovenstaande anekdotiek is grotendeels fictief. Ik wilde er slechts symbolisch de overdreven lange levensduur van de trostomaat van Albert Heijn mee schetsen, maar raakte even afgeleid. De werkelijkheid van de trostomaat van Albert Heijn is minder rooskleurig, want op te delen in twee fases: a. nog onvoldoende gerijpt en dus te hard om te snijden zonder een mes schade toe te brengen; b. bedorven, cq. verrot. De trostomaat van Albert Heijn beschikt over de kwaliteit een reuzensprong te maken over de stadia: a. rijp en prima te eten; b. iets overrijp, maar nog steeds zeer goed eetbaar. Deze fases doet de trostomaat van Albert Heijn niet aan, hij slaat ze doodleuk over. Is dit een Westlands complot? Is er een wetenschappelijke verklaring voor? Wellicht had Chriet uitsluitsel kunnen geven. We zullen het nooit weten. Hij overleed na een aanmerkelijk kortere levensduur dan de fictieve trostomaat uit het begin van dit epistel. Over de kwestie of Titulaers overlijden is veroorzaakt door een shock na het vernemen van het gerucht dat Verlinde zijn baan zou overnemen en hij 'Shownieuws' zou moeten presenteren vermeldt Wikipedia niks. Nog niks.


 

dinsdag 2 juli 2024

USUAL SUSPECT


 

Water blijkt de opdrachtgever voor de aanslagen met explosieven op panden van Vlaardingse loodgieter te zijn.

Water kon het niet verkroppen dat de loodgieter telkens lekken in leidingen dichtte waar water zijns weegs wilde gaan. Water wilde de loodgieter een lesje leren. De rechter legde water geen gevangenisstraf op, maar verplicht verblijf in de Nieuwe Maas, het Scheur en de Nieuwe Waterweg. Doorstroming naar de Noordzee werd water ook toegestaan. Bij verder weg vloeien zou water onder internationale jurisprudentie vallen. De rechter voelde zich niet bevoegd daarover een uitspraak te doen.

Met het verzoek van waters advocaat het zijn cliënt toe te staan over Gods akker te loopen stemde de rechter in, met de nuancering dat de verdachte in die gevallen direct uit wolken afkomstig diende te zijn. 
Over loopen over Gods akker uit besproeiingsmaterieel volgt later uitspraak.

Op de vraag van de loodgieter waarom water opdrachten aan derden had verstrekt om over te gaan tot het veroorzaken van de schade en niet zelf tot actie was overgegaan, antwoordde waters raadsman dat explosieven en water een ongelukkige combinatie vormen, die het waarschuwend en afschrikwekkend effect van de aanslagen grotendeels teniet zou hebben gedaan. 

vrijdag 28 juni 2024

GOD UIT DE MACHINE

 


Één plankje met cd's was verzakt. Dus moest ik de cd's ervan verwijderen en het weer op de juiste hoogte zo horizontaal mogelijk terug plaatsen. Om ervoor te zorgen dat het niet wéér zou verzakken, zou ik een aantal spijkers door de zijkant van de kast in het plankje slaan. Nu stond er echter nog een slanker cd-meubel naast, te verhinderen dat ik mijn timmerwerk kon aanvangen. Dat moest ik eerst nog opzij tillen, voordat ik mijn bestaan weer een zweem van menswaardigheid zou kunnen verschaffen. En wat bleek er zich al die tijd achter het slanke cd-meubel te hebben schuil gehouden en nu als een deus ex machina tevoorschijn te komen? Een heuse vaderlandslievende Oranje-cd. Die zou best wel eens op de sport voetbal gericht kunnen zijn.

Hoewel ik lange tijd aanhanger ben geweest van de kreet van voormalig Liverpool FC-manager Bill Shankly "Football is not a matter of life and death. It's more important", sluit ik niet uit dat de tonen op de geluidsdrager tijdens dit leven nooit meer tot mij zullen geraken. Ook aanstaande dinsdag niet. Het zou een gevolg van voortschrijdend inzicht kunnen zijn.

maandag 24 juni 2024

LES


Wat ik zo mooi vind aan influencers is dat ze allemaal autodidact zijn. Er bestaat geen opleiding voor. Er is geen Influencer Academy. Influencers zijn zeg maar helemaal Do It Yourself en best wel grassroots. Ze hebben zichzelf het influencen aangeleerd. Zijn er nooit voor naar een school geweest. Er bestaan geen doctorandussen, meesters, professoren, ingenieurs of doctors in de influencuologie. Er is niet eens sprake van LOI-cursussen Influencing.


Zelf wil ik ook influencer worden. Ik ga proberen mensen naar rijbewijs B te influencen door ze uit te leggen dat ze rijles moeten nemen, in hun spiegels moeten kijken in plaats van naar hun telefooncamera, twee handen aan het stuur moeten houden, hun telefoon dus eerst opzij moeten leggen, dat de L de eerste letter van links en de R de eerste letter van rechts is (en van riem; niet van gordel; de r is de derde letter van gordel), en dat ze voor hun rijexamen moeten slagen in plaats van zakken.

Je bent namelijk nooit te oud om influencer te worden en als ik zo eens terugkijk op mijn leven heeft er altijd een influencer in mij geschuild. Jammer dat het nooit uit een beroepskeuzetest is gebleken. Maar beter laat dan nooit en liever ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Ik ben een influencer in het diepst van mijn gedachten.

vrijdag 12 april 2024

ALLES KAPOT

 


Laat ik het maar opbiechten, therapeut. Er gaan soms weken voorbij tijdens welke ik me geen moment afvraag hoe het toch met Goedele Liekens zou zijn. Ik voel me daar erg schuldig over. Ik wens van ganser harte dat u hier een Freudiaansgewijze duiding aan kunt geven. Zelf ben ik inmiddels het noorden kwijt en van het padje af. Nadat mijn horoscoop me te kennen gaf de hoop met mij definitief te hebben opgegeven, heb ik mijn toevlucht gezocht in de numerologie, mij gewend tot handlezeressen en heb ik mindfulle wichelroede-influencers geraadpleegd, zonder ook maar enig vertrouwen in een goede afloop te hebben. Resumerend kan ik stellen dat ik ten einde raad ben. Zeker nu ik heb vernomen dat de reclamespotjes van supermarkten niet langer zullen worden ingesproken door stemacteurs, maar dat het werk van die neringdoenden uit kostenbesparend oogpunt zal worden vervangen door artificial intelligence. Alsof dat iets ten goede zal doen keren. Pas als de muzak in supermarkten wordt vervangen door artificial intelligence zal aan het eind van de rij bij de fles- en blikjesinnameapparaten de mens iets wat op hoop lijkt gewaarworden. Eerder niet. En ook dan zal op de displays van de fles- en blikjesinnameapparaten nog vaak de mededeling 'Hoop is slechts uitgestelde teleurstelling' te lezen zijn. Inderdaad: niet slechts de automaat; het hele leven is defect.

woensdag 27 maart 2024

ALS ER IN DE OUDHEID SOCIALE MEDIA ZOUDEN HEBBEN BESTAAN

 

Singularis


Nominativus: 1e naamval => onderwerp: vindikleukum = de omhoge duim

Genitivus: 2e naamval => bezittelijk voornaamwoord: vindikleuki = van de omhoge duim

Dativus: 3e naamval => meewerkend voorwerp: vindikleuko = aan/voor de omhoge duim

Accusativus: 4e naamval => lijdend voorwerp: vindikleukum = de omhoge duim

Vocativus: 5e naamval => de aangesprokene: vindikleukum = o, omhoge duim

Ablativus: 6e naamval => het middel, de wijze waarop en de handelende persoon in de lijdende vorm: vindikleuko = over de omhoge duimPluralis


Nominativus: vindikleuka = de omhoge duimen

Genitivus: vindikleukorum = van de omhoge duimen

Dativus: vindikleukis = aan/voor de omhoge duimen

Accusativus: vindikleuka = de omhoge duimen

Vocativus: vindikleuka = o, omhoge duimen

Ablativus: vindikleukis = over de omhoge duimen

donderdag 25 januari 2024

CHEF

 


's Nachts treft de ongedurigheid me. Ik heb overdag slechts twee flessen wijn gedronken. Te weinig. Dat moeten er minstens vier zijn om een tevreden gevoel aan de alcoholinname over te houden. Ik besluit lege flessen in een plastic tas te stoppen en naar de glascontainer te lopen. Ik weet dat het in de buurt van woningen geen pas geeft om midden in de nacht je flessen te dumpen. Soms nemen impulsen de overhand boven gezond verstand.

In de bijna uitgestorven Witte de Withstraat is er natuurlijk weer een gast die mij ongevraagd met 'vriend' of 'chef' aanspreekt. Het veel te amicale "Alles goed?" blijft dit maal achterwege. Zoals gewoonlijk antwoord ik chagrijnig en loop door. Chef heeft een tas lege flessen in zijn handen. Het is ronduit onverstandig je daarmee in aanraking te laten komen. In de container maken de flessen een opvallende pleurisherrie. Het lijkt of die afvalstort grotendeels leeg is, waardoor het geluid extra resoneert. Gelukkig is het inmiddels zo laat dat er nergens een verstoorde bewoner licht aanklikt of - vervelender nog - verhaal komt halen.

Als ik vanaf de container terug loop naar mijn woning, zie ik de 'chef'-aanspreker weer staan. Ik negeer hem en gelukkig houdt hij nu netjes zijn muil. Ik ben kennelijk voldoende duidelijk geweest.

Thuis in bed lig ik ongedurig wakker. Het gaat nog uren duren voordat de supermarkt opent en ik weer wijn zal kunnen aanschaffen.

Verbaasd ontwaak ik om tien uur. Het is me dus toch gelukt nog in slaap te komen. Daar had ik niet op gerekend. De gang naar Albert Heijn is niet prettig. Katerparanoia, een verstoord evenwicht en afgenomen coördinatie werpen roet in het eten. Niet onoverkomelijk; wel hinderlijk. Een bezoek aan de grootgrutter is broodnodig om twee flessen Sauvignon Blanc aan te schaffen. Van geheelonthouding kan momenteel geen sprake zijn. Dan moeten ze me eerst een tijd opsluiten in een kliniek. Wat dat betreft laat GGZ het echter stevig afweten. Deze keer scan ik netjes alle boodschappen. Zo secuur ben ik niet altijd geweest, maar ik krijg de indruk dat supermarktpersoneel de laatste tijd beter op de qui vive is.

Thuis constateer ik dat afgerekende wijn toch een fractie minder goed smaakt dan onbetaalde wijn. De roes die de drank oplevert, is overeenkomstig.