zaterdag 30 april 2016

HAAR VAN CUYPERS


Architect Pierre Cuypers was verantwoordelijk voor de ontwerpen van onder (veel) meer het centraal station en Rijksmuseum te Amsterdam én Kasteel de Haar te Haarzuilens. Bovenal zou hij echter de geschiedenis in gaan als de uitvinder van de hipsterbaard. Een gezichtsbeharingsdracht die begin jaren zeventig van de vorige eeuw werd geherintroduceerd door de zich "Vader Abraham" noemende Pierre Kartner. Kartner ontwierp weliswaar geen architectonische iconen, maar het was hem wél gegund om als een van de zeer weinige mensen op deze aardbodem samen op te treden met kleine blauwe wezentjes, genaamd 'De Smurfen'. De Smurfen waren veelal uniform geklede en zéér op elkaar gelijkende schepseltjes, die weldenkende mensen het bloed vanonder de nagels haalden met hun irritant stemgeluid. Eén van De Smurfen permitteerde het zich door het leven te gaan met de door Cuypers ontworpen hipsterbaard. Hij werd 'Grote Smurf' genoemd. Grote Smurf onderscheidde zich niet slechts wat betreft baard van de overige Smurfen. Waar zijn medeschepselen een witte muts en broek droegen, waren deze kledingstukken in het geval van Grote Smurf rood.

Pas aan het begin van het tweede decennium van de eenentwintigste eeuw kreeg Cuypers' gezichtsbeharingsdracht opvolging binnen brede lagen van de bevolking, die uit sociaal-maatschappelijk oogpunt voor het gemak (en dus uit luiheid) werden geschaard onder de verzamelnaam 'hipsters'. Cuypers' opvolger als Nederlands sterarchitect, Rem Koolhaas, zou zich tot aan zijn dood rebels blijven afzetten tegen zijn voorganger en ongeveer geheel haarloos door het leven gaan.


(Bron: dat spul in mijn hoofd genaamd 'hersenen')

Geen opmerkingen:

Een reactie posten