donderdag 9 februari 2023

DE DROOMDIALOOG

 


'Geachte heer Van Hoek,

Hierbij delen wij u mede dat naar aanleiding van de bij u vastgestelde levensbedreigende WWA (Wekker- en Werkallergie) uw sollicitatieplicht is komen te vervallen. Daarnaast delen wij u mede dat uw maandelijkse bijstandsfooi is verviervoudigd. Als nietsnut en de-pot-verteerder heeft u veel meer tijd tot uw beschikking om geld uit te geven dan uw arbeidzame medeburgers en daar dient, begrijpelijkerwijs, iets tegenover te staan, te weten: pecunia. De verviervoudiging geldt het bruto voor u gereserveerd maandelijks bedrag. De netto verhoging van het maandelijks aan u uit te keren bedrag is een vertwaalfvoudiging, tot op het ZDWWWMR/HZMTWD-niveau (Zo De Wind Waait Waait Mijn Rokje/Het Zal Mijn Tijd Wel Duren-niveau).

Nog vragen?'

'Geen vragen. Wel een opmerking. Ik ga ervan uit dat u de uitbater van mijn stamlokaal over de netto vertwaalfvoudiging en niet over de bruto verviervoudiging heeft ingelicht, opdat ik er tot de werkelijke uitbetaling heeft plaatsgevonden redelijke hoeveelheden op de pof kan nuttigen. O, nog één opmerking. Zo ja. Fijn zo.'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten